Image Alt

Bestuur

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor commissies, leden en externen. Samen met de overige bestuurders bespreken we alle vraagstukken die binnen de vereniging spelen. We denken na over de toekomst van Durf en maken plannen die we samen met de commissies tot uitvoering brengen. Verder is het bestuur ook verantwoordelijk voor de financiële en ledenadministratie en het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen.

Rosa Toonen

Rosa Toonen

Voorzitter
Ruben

Ruben IJlst

Commissaris Buitensport
Hugo

Hugo Kooiman

Commissaris Baan

Lambert van Eijck

Secretaris

Christ Akkermans

Penningmeester

Je kan contact met ons opnemen via bestuur@buitensportdurf.nl.

Draag bij aan de vereniging!

Heb jij interesse om bij te dragen? Meld je via bestuur@buitensportdurf.nl. We vinden het geweldig als je een van onze teams komt versterken!