Image Alt

Wat kan ik uitgeven als commissie?

Wat kan ik uitgeven als commissie?

FYI: waarschijnlijk klopt deze informatie nog wel, maar voor meest up to date versie hiervan, zie altijd het Huishoudelijk Regelement, artikel 10

Om het aangaan van financiële verplichtingen te reguleren volgt onderstaand wie welke uitgaven mogen doen.

  1. € 0,- tot € 50,-: Kunnen gedaan worden door ieder lid van de vereniging na mondelinge goedkeuring door een van
    de bestuursleden. Bij de declaratie dient een kassabon ingeleverd te worden
  2. € 50,- tot € 250,-: Kunnen gedaan worden door ieder bestuurslid of door ieder lid van de vereniging na schriftelijke goedkeuring door een bestuurslid. Een kopie van de schriftelijke goedkeuring dient met de kassabon ingeleverd te worden. Schriftelijke goedkeuring kan ook per e-mail.
  3. €250,- tot €2.500,-: Kunnen gedaan worden door ieder lid van de vereniging na schriftelijke goedkeuring door het bestuur (ondertekend door minstens 2 bestuursleden). Ook dient, indien mogelijk, een offerte aangevraagd te worden. De bestelling dient door een van de leden van het dagelijks bestuur uitgevoerd of ondertekend te worden. Schriftelijke goedkeuring kan ook per e-mail.
  4. €2.500,- en groter: Dienen door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

Voor de baancommissie wordt er jaarlijks een budget vastgesteld. Dit wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Binnen dit budget heeft de commissie tot €500,- de vrijheid om materialen voor de baan aan te schaffen zonder schriftelijke goedkeuring door een bestuurslid. Daarna geldt bovenstaande regel betreffende uitgave- en tekenbevoegdheid tot het maximum van het vastgestelde budget.

Categorie: Voor leden