Image Alt

Veel gestelde vragen

Voor leden (6)

In het gebouw van DHL (naast de baan) zijn verschillende ruimtes. Deze kan je reserveren bij DHL. Contacteer hiervoor Martin Landers (contactpersoon voor Durf binnen DHL). Contact gegevens van Martin kan je opvragen bij Werner of Felix. De vergader ruimte is kostenloos.

Categorie: Voor leden

Durf heeft toegang tot een app die DHL gebruikt voor het beheer van de lampen bij de voetbal velden. Een aantal trainers (zoals Stefan) hebben daar ook toegang toe, en bij hun kan je vragen de lampen aan te zetten of ook toegang regelen als trainer. Als je de toegangscode vergeten bent kan je deze in de trainers WhatsApp groep beschrijving vinden.

Categorie: Voor leden

Ja deze is te koop via: de pagina Verenigingskleding

Categorie: Voor leden

FYI: waarschijnlijk klopt deze informatie nog wel, maar voor meest up to date versie hiervan, zie altijd het Huishoudelijk Regelement, artikel 10

Om het aangaan van financiële verplichtingen te reguleren volgt onderstaand wie welke uitgaven mogen doen.

  1. € 0,- tot € 50,-: Kunnen gedaan worden door ieder lid van de vereniging na mondelinge goedkeuring door een van
    de bestuursleden. Bij de declaratie dient een kassabon ingeleverd te worden
  2. € 50,- tot € 250,-: Kunnen gedaan worden door ieder bestuurslid of door ieder lid van de vereniging na schriftelijke goedkeuring door een bestuurslid. Een kopie van de schriftelijke goedkeuring dient met de kassabon ingeleverd te worden. Schriftelijke goedkeuring kan ook per e-mail.
  3. €250,- tot €2.500,-: Kunnen gedaan worden door ieder lid van de vereniging na schriftelijke goedkeuring door het bestuur (ondertekend door minstens 2 bestuursleden). Ook dient, indien mogelijk, een offerte aangevraagd te worden. De bestelling dient door een van de leden van het dagelijks bestuur uitgevoerd of ondertekend te worden. Schriftelijke goedkeuring kan ook per e-mail.
  4. €2.500,- en groter: Dienen door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

Voor de baancommissie wordt er jaarlijks een budget vastgesteld. Dit wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Binnen dit budget heeft de commissie tot €500,- de vrijheid om materialen voor de baan aan te schaffen zonder schriftelijke goedkeuring door een bestuurslid. Daarna geldt bovenstaande regel betreffende uitgave- en tekenbevoegdheid tot het maximum van het vastgestelde budget.

Categorie: Voor leden

Bij Durf willen we dat je je veilig en prettig voelt. Als je iets vervelends hebt meegemaakt of gezien op een training kan je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Categorie: Voor leden